ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

ikona DOC PDF

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaprasza do składania ofert na "Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy i Dziennego Domu „Senior – WIGOR” z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego w 2022 roku z podziałem na części."

pdfogłoszenie o zamówieniu - dostawa posiłków - DDP DD Senior WIGOR 18.01.2022 (plik .pdf)

pdfSWZ_catering DDP DD Senior WIGOR_2022 18.01.2022 (plik .pdf)

pdfZałącznik nr 7 - projekt umowy dostawa posiłków 18.01.2022 (plik .pdf)

docxZałączniki dostawa posiłków 2022 (plik .docx)

pngminiPortal 2022-01-18 (plik .png)

pdfInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć_na_sfinansowanie_zamówienia - dostawa posiłków 2022 26.01.22(plik .pdf)

pdfInformacja z otwarcia ofert_26_01_2022 - dostawa posiłków (plik .pdf)

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- posiłki (plik .pdf)

ikona DOC PDF