Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa posiłków 2022
Opublikowano: 18-01-2022
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaprasza do składania ofert na "Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy i Dziennego Domu „Senior – WIGOR” z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego ...
Ogłoszenie: nabór na wolne stanowisko – Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Dziupla” - nr ref. 1/2022
Opublikowano: 10-01-2022
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Dziupla” - nr ref. 1/2022 Szczegółowe informacje: Kwestionariusz osobowy dla osoby ...
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa posiłków 2022
Opublikowano: 07-01-2022
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaprasza do składania ofert na "Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy i Dziennego Domu „Senior – WIGOR” z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego ...
Katalizator Twojej Kariery
Opublikowano: 05-01-2022
Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON (o. Poznań ul. Wiankowa 3 61-131 Poznań) Zaprasza do udziału w projekcie rozwoju zawodowego dla osób z niepełnosprawnością, realizowanego ze środków PFRON. W projekcie mogą ...
Pomoc prawna – 7 stycznia 2022r.
Opublikowano: 05-01-2022
Uprzejmie informujemy, że w piątek 07.01.2022 r. porady w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Swarzędzu udzielane będą wyłącznie w formie zdalnej tj. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon lub poczta ...
Dodatek osłonowy
Opublikowano: 04-01-2022
27 grudnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku osłonowym. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać można w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które ...
Kolejne Mieszkanie Chronione w Swarzędzu
Opublikowano: 31-12-2021
30 grudnia 2021 r. zostało oddane do użytku kolejne Mieszkanie Chronione w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 7. Przeznaczone jest dla dwóch dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które ze względu na trudną sytuację życiową, ...
Informacja - Ośrodek Pomocy Społecznej
Opublikowano: 30-12-2021
Uprzejmie informujemy, że dnia 31.12.2021 r. Ośrodke Pomocy Społecznej w Swarzędzu będzie czynny od 7:30 do 14:30.