Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego - przewóz osób, w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Gminy Swarzędz do siedziby Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 21 i z powrotem w 2019 roku.

 

 

Załączniki:

pdfSIWZ (plik .pdf 480KB)

docxFormularz oferty (plik .docx 15KB)

docxZałącznik nr 1 do SIWZ (plik.docx 13KB)

docxZałącznik nr 2 do SIWZ (plik.docx 13KB)

docxZałącznik nr 3 do SIWZ (plik.docx 13KB)

docxZałącznik nr 4 do SIWZ (plik.docx 13KB)

docxZałącznik nr 5 do SIWZ (plik.docx 13KB)

docxZałącznik nr 6 do SIWZ (plik.docx 13KB)

 

Sprostowanie:

pdfSprostowanie treści SIWZ (plik .pdf 165KB) 17/12/2018

 

Informacja z otwarcia ofert:

pdfInformacja z otwarcia ofert (plik .pdf 102KB)  21/12/2018

 

Unieważnienie:

pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik .pdf 176KB) 27/12/2018

 

 

ikona DOC PDF