Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego - Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem, zapewnienie niezbędnego ubrania i niezbędnych warunków socjalnych osobom bezdomnym skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osób kierowanych z podziałem na 4 części.

 

Załączniki:

pdfOgłoszenie_o_zamówieniu_-_schronienie (plik .pdf 4MB)

pdfSIWZ_schronienie_2021 (plik .pdf 455KB)

pdfProjekt_umowy_schronienie_2021 (plik .pdf 296KB)

docxZałączniki_-_schronienie_2021 (plik .docx 78KB)

 

Odpowiedzi na pytania:

pdfOdpowiedzi_na_pytania (plik. pdf 444KB) 05.01.2021r.

 

Informacja o zmianie ogłoszenia:

pdfOgłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_-_schronienie (plik .pdf 124KB) 05.01.2021r.

 

Informacja z otwarcia ofert:

pdfInformacja_z_otwarcia_ofert_-_schronienie (plik .pdf 300KB) 18.01.2021r.

 

Unieważnienie:

pdfZawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_-_schronienie (plik .pdf 189KB) 18.01.2021r.

 

Sprostowanie:

pdfSprostowanie_zawiadomienia_o_unieważnieniu_postępowania_-_schronienie (plik .pdf 283KB)

 

ikona DOC PDF