Dodatki Mieszkaniowe

  pdfWniosek - Dodatek Mieszkaniowy (plik .pdf 413KB)

 

Dzienny Dom Pomocy

Wniosek DDPWniosek Dzienny Dom Pomocy (plik .pdf 559KB)

Dodatek Elektryczny

 pdfWniosek Dodatek elektryczny (plik .pdf 364KB)

pdfRODO Dodatek elektryczny.pdf

 

Preferencyjny zakup węgla:

pdfWniosek o preferencyjny zakup wegla (plik .pdf 366KB)

pdfKlauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych (plik .pdf 222KB)

 

Karta Dużej Rodziny

Wniosek KDR lub duplikat KDRWniosek o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR (plik .pdf 93KB)

Oświadczenie ZKDR-01ZKDR-01 - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (plik .pdf 79KB)

ZKDR-02 - OświadczenieZKDR-02 - Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka (plik .pdf 77KB)

ZKDR-03 - OświadczenieZKDR-03 - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (plik .pdf 78KB)

ZKDR-04 - InformacjaZKDR-04 - Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (plik .pdf 83KB)

Wielkopolska Karta Rodziny:

pdfWniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny (plik .pdf207.27 KB)

 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

https://opsswarzedz.pl/ops/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

 

Program - Czyste Powietrze

docxWniosek o zaświadczenie - czyste powietrze (plik .docx 198KB)

docKlauzula informacyjna art.13 RODO osoby wniskujące o zaświadczenie czyste powietrze (plik .doc 56KB)

 

Senior - Wigor

pdfWniosek Senior - Wigor (plik .pdf 163KB)

 

Świadczenie pieniężne (40 zł) za zakwaterowanie obywatela Ukrainy

pdfWniosek o swiadczenie pieniezne 40zł (plik .pdf)

pdfKlauzula RODO (plik .pdf)

 

Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (okres zasiłkowy trwający od 2021/11/01 do 2022/10/31) oraz funduszu alimentacyjnego (okres zasiłkowy trwający od 2021/10/01 do 2022/09/30) będą przyjmowane:

od dnia 1 lipca 2021 r. przez internet za pośrednictwem: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

od dnia 1 sierpnia 2021r. (wejście do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Poznańska 25 – stanowisko C świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (wnioski i załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne powinny być sporządzone w języku polskim)

Dodatkowe wzory pism stosowane w Ośrodku Pomocy Społecznej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Fundusz AlimentacyjnyKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Fundusz Alimentacyjny (plik .pdf 72KB)  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Swiadczenia RodzinneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Świadczenia Rodzinne (plik .pdf 72KB)  

Składki Emerytalno-RentoweSkładki emerytalno-rentowe (plik .pdf 82KB)  

Składki ZdrowotneSkładki zdrowotne (plik .pdf 82KB)  

pdfWniosek o wydanie zaświadczenie (plik .pdf 56KB)

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (Oдноразовa грошовa допомогa для громадян України)

pdfWniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (plik .pdf)

 

Zasiłki i Stypendia Szkolne

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o Stypendia Szkolne można składać od 16 sierpnia 2022 r. do 15 września 2022 r.

pdfWniosek o stypendium szkolne (plik .pdf 188KB)

pdfWniosek o zasiłek szkolny (plik .pdf 141KB)  

 

Do prawidłowego otwierania plików zalecamy pobranie programu

Adobe Reader