ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

2 marca uczestnicy Dziennego Domu „Senior-WIGOR” wybrali się na multimedialną ekspozycję do poznańskiego Centrum Szyfrów Enigma. Unikalna wystawa pokazuje historię złamania szyfrów przez polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. Z dumą podkreślają, że historia ta zaczęła się w Poznaniu i uzyskana dzięki niej przewaga umożliwiła zwycięstwo w II wojnie światowej.

Seniorzy mieli okazję poznać techniki szyfrowania od starożytności i spróbować swoich sił w tej trudnej sztuce. Rozwiązali kilka zadań, co dało im niesamowitą frajdę i satysfakcję. Zabawa w kryptologów sprzed ery komputerów uświadamia, jak wymagająca to dziedzina. Nawet obecnie mimo użycia najnowszych technologii są szyfry, których nie złamano i języki zaginionych kultur, których nie odczytano. Przykładem takiego tekstu, którego odczytanie do dziś pozostaje niemożliwe jest bogato ilustrowany XV-wieczny Manuskrypt Wojnicza, odkryty przez polskiego antykwariusza w 1912 roku. W drugiej części wystawy można było prześledzić jak praca genialnych matematyków pomogła pokonać Enigmę i zapoczątkowała rewolucję cyfrową.

Anna Szpakowska
Dzienny Dom „Senior-WIGOR”