Dzienny Dom „Senior – WIGOR” prowadzony jest w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2021 - 2025.  Ze świadczeń Domu mogą korzystać osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta i Gminy Swarzędz, w szczególności osoby, które spełniają jeden z wymienionych warunków:

  • posiadają niskie dochody,
  • są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania,
  • posiadają złe warunki mieszkaniowe,
  • wykazują ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

Celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, poprawa jakości ich życia, a także zapobieganie dezintegracji społecznej, jak i promowanie idei aktywnego starzenia się poprzez:

  • aktywizowanie i koordynowanie przejawów aktywności,
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności,
  • pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie,
  • trzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej,

 

P1030017.JPGP1060548.JPGP1030859.JPGP1010873.JPGIMG_1289.JPGP1060395.JPGP1030459.JPGP1030191.JPGP1060891.JPGP1020224.JPGP1020252.JPGP1020406.JPGP1030553.JPGP1030437.JPGP1060490.JPGP1020146.JPGP1020003.JPGP1020215.JPGP1060592.JPGP1060652.JPGP1030734.JPGP1050260.JPGP1020276.JPG

 

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” jest ośrodkiem wsparcia dziennego, dysponującym 30 miejscami, zapewnia co najmniej 8 - godzinną ofertę usług oraz codziennie ciepły posiłek.

 

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

 

 PLAN DNIA:
9.00 - 10.00 Przyjazd uczestników / śniadanie
10.00 - 13.00 Zajęcia grupowe: (m.in. terapia zajęciowa, rehabilitacja, zajęcia muzyczne, zajęcia z psychologiem, ceramika, kulinarne, zajęcia sportowe, treningi pamięci)
13.00 - 13.30 Przygotowanie do obiadu
13.30 – 14.30 Obiad/porządki
14.30 - 17.00 Zajęcia wg zainteresowań (m.in. zajęcia tematyczne, czytanie prasy, odpoczynek, spotkanie z filmem)

Skierowanie do Dziennego Domu „Senior – WIGOR” następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.  Przyjęcie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. W przypadku, gdy placówka nie będzie dysponowała wolnymi miejscami, osoba zakwalifikowana zostanie wpisana na listę oczekujących. 

 

Korzystanie ze świadczeń Domu jest odpłatne.

 

Zasady odpłatności za pobyt uczestnika w Domu określa uchwała Nr XVI/159/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Swarzędzu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” proszone są o składanie wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 61 651 26 53 wewnętrzny 29 lub bezpośrednio 61 622 73 57.

 

WNIOSEK DO POBRANIA

pdfWNIOSEK o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior – WIGOR” (plik .pdf 163KB)163.89 KB

senior plus logo