W miesiącu czerwcu otrzymaliśmy informację o uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł IV finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać mieszkańcy gminy Swarzędz, osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności- osoby dorosłe i dzieci.

W ramach programu realizowane będą różne zadania:

 1. Świadczenie pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością oraz rodziny osoby z niepełnosprawnością, w tym:
  - wsparcie psychologa w miejscu zamieszkania beneficjenta
  - Webinary- zajęcia on-line z psychologiem. Do udziału w zajęciach oprócz osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zachęcamy opiekunów na co dzień świadczących wsparcie.

 2. Organizacja aktywności w celu poprawy kondycji osób z niepełnosprawnością:
  - „ W zdrowym ciele zdrowy duch” - zajęcia ruchowe
  - „Łamigłówki”- zajęcia usprawniające pamięć
  Zajęcia prowadzone są w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 3. „ Mobilny mimo wszystko”
  W ramach  wsparcia umożliwiamy osobom z niepełnosprawnościami bezpieczne przemieszczanie się na terenie gminy i poza nią w sytuacji konieczności przejazdu do przychodni na badania, do urzędu, czy do innych miejsc gdzie dotarcie jest konieczne.

  Beneficjenci będą mogli zgłaszać chęć skorzystania z transportu na minimum 24 godziny przed umówioną wizytą( zgodnie z regulaminem). Koordynacją wsparcia będzie się zajmował wyznaczony przez OPS pracownik. Beneficjent będzie zgłaszał zapotrzebowanie i przedstawiał dokument poświadczający posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności, tym samym będzie kwalifikowany do udzielenia pomocy.

  Pracownik OPS na podstawie uzyskanych informacji będzie pośredniczył w organizacji przejazdu. Osoby oczekujące wsparcia będą mogły z niego skorzystać zarówno na terenie gminy jak również będą mogły skorzystać z przejazdu do Poznania.

 4. „Mobilny opiekun”
  Oferowane wsparcie ma formułę wsparcia na telefon w sytuacji awaryjnej potrzeby. Osoby wymagające pomocy będą mogły zgłosić się do wyznaczonego pracownika OPS Swarzędz telefonicznie i złożyć zapotrzebowanie na wsparcie. Wsparcie będzie miało charakter doraźnej pomocy.

Proponowane formy wsparcia realizowane będą w okresie od lipca do grudnia 2021r.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Osoba do kontaktu: Farida Haidar, tel. 514 279 716

*do wyczerpania limitu godzin i miejsc.

pefron