ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

„Fabryka Mocy Przeciwko Przemocy” to projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa - Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządy Terytorialnego w Tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Czas realizacji:

czerwiec - grudzień 2021 r.

Wartość projektu: 33 500,00 zł

Dofinansowanie: 23 380,00 zł

Wkład własny: 10 120,00 zł

Adresaci:

Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz, a w szczególności:

- dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat,  zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym, będących świadkami przemocy lub doświadczających przemocy

-  przedstawicieli władz lokalnych

- przedstawicieli instytucji pracujących z dziećmi, policji, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia.

Rodzaje działań:

„Fabryka Mocy Przeciwko Przemocy” to  projekt dla dzieci i młodzieży, na który składa się seria działań warsztatowych, alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz działań wspierających w formie internetowo-telefonicznego punktu wsparcia. W projekcie zaplanowano następujące działania:

„Wojny podwórkowe” – kreatywne zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia będą realizowane w 4 turnusach dla dzieci w wieku od 7 – 10 lat oraz  dla  grupy wiekowej 11-14 lat. Łącznie w „Wojnach podwórkowych” weźmie udział 80 dzieci.

Blok zajęć tematycznych „arcyWażni”, stanowiących odpowiedź na potrzeby i oczekiwania dzieci i młodzieży, chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz aktywnie uczestniczyć w atrakcyjnych formach aktywności.

„ArcyARTywni” to cykl 10-ciu, 1,5 godzinnych warsztatów o charakterze grupowym. Spotkania oparte będą na elementach arteterapii, która otwiera dostęp uczestników do swoich emocji, lęków i potrzeb; pozwoli także przyswoić konstruktywne sposoby radzenia sobie z problemami/sytuacjami trudnymi.

„No to jazda”  – to oferta, na którą składa się 10 zajęć po 1,5 godz., odpowiadająca na potrzebę poprawy kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży. Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań dzieci, nawiązanie osobistych relacji z otoczeniem, integrację z grupą rówieśniczą, nabycie umiejętności efektywnej komunikacji i konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, poprawę równowagi emocjonalnej i pracę nad koncentracją uwagi.

„Zawirowani – Zwariowani” to zajęcia w wymiarze 10-ciu, 1,5 godzinnych spotkań, umożliwiających rozwijanie zainteresowań, pogłębienie relacji z współuczestnikami, wypracowanie efektywnych komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz podwyższenie umiejętności społecznych. W osiągnięciu tych celów pomoże taniec.

„Prawa, Lewa, Główka” – to 10 cyklicznych, 1,5 godzinnych zajęć ruchowych- treningi gry w piłkę nożną, których celem będzie rozwój zainteresowań, podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej, zmniejszenie ryzyka urazów, poprawa zdolności motorycznych, poprawa wytrzymałości, wzmocnienie narządów wewnętrznych oraz wydolności układu krążenia, oddychania.

*Oferta zajęć jest ważna do wyczerpania limitu miejsc.

Niebieski  Parasol –  poczta mailowa i telefon -   to propozycja dla dzieci i młodzieży, przeżywających kryzys z terenu Miasta i Gminy Swarzędz. Dzieci przez 7 dni w tygodniu, we wskazanych godzinach będą mogły skorzystać anonimowo z bezpłatnej pomocy specjalistów, świadczących wsparcie w ramach uruchomionego telefonu oraz poczty mailowej.

Numer telefoniczny zostanie uruchomiony 1 września i będzie działać 7 dni w tygodniu w godzinach od 18.00 do 22.00.

Tel: 516 407 960

Adres mailowy: niebieskiparasol@opsswarzedz.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego:

Ośrodek Pomocy Społecznej, Swarzędz, ul. Poznańska 25

Lidia Chałasiak, tel. 61 651 26 50

Plakat Przemoc