ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

Zakończyła się przebudowa parterowego budynku na os. Kościuszkowców 20 w Swarzędzu (dawna przychodnia Diagter). Nową siedzibę uzyskała „Nasza Dziupla” placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, która do tej pory mieściła się w wynajmowanych pomieszczeniach. W nowej „Dziupli” powstały sale terapeutyczne, pokój porad indywidualnych, sala komputerowa oraz pomieszczenia pomocnicze, techniczne, biurowe i magazynowe.

Nowa placówka wsparcia dziennego została otwarta 22 lutego. Wstęgę uroczyście przecinali Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Stochniałek, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek oraz Dyrektor OPS w Swarzędzu Agnieszka Maciejowicz oraz Inga.

Wykonawcą przebudowy była firma Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o., Sp.k., a koszt wyniósł 2.492.051,56 zł. Na sfinansowanie tej inwestycji Gmina Swarzędz otrzymała 1.200.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 - 2026. Pozostałe środki na realizację inwestycji pochodzą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.