Zakończyła się przebudowa parterowego budynku na os. Kościuszkowców 20 w Swarzędzu (dawna przychodnia Diagter). Nową siedzibę uzyskała „Nasza Dziupla” placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, która do tej pory mieściła się w wynajmowanych pomieszczeniach. W nowej „Dziupli” powstały sale terapeutyczne, pokój porad indywidualnych, sala komputerowa oraz pomieszczenia pomocnicze, techniczne, biurowe i magazynowe.

Nowa placówka wsparcia dziennego została otwarta 22 lutego. Wstęgę uroczyście przecinali Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Stochniałek, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek oraz Dyrektor OPS w Swarzędzu Agnieszka Maciejowicz oraz Inga.

Wykonawcą przebudowy była firma Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o., Sp.k., a koszt wyniósł 2.492.051,56 zł. Na sfinansowanie tej inwestycji Gmina Swarzędz otrzymała 1.200.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 - 2026. Pozostałe środki na realizację inwestycji pochodzą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.