Nieodpłatna pomoc prawna oraz  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Odbywa się po umówieniu wizyty:

tel. 61 8410 797 / 572 157 488

email: pomocprawna@powiat.poznan.pl

lub przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, email) oraz poza lokalem punktu.

Więcej informacji oraz harmonogram

ulotka, w tle po prawej stronie osoba trzymająca wagę szalkową, tekst z ulotki zawarty w artykule