Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, że od 1 lipca 2021 roku zmianie ulega Ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie nowymi zasadami dodatek mieszkaniowy może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego.

Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczy w gospodarstwie:

  1. jednoosobowym - 40%, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku;
  2. wieloosobowym - 30%przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Nowe wzory wniosków będzie można pobrać od 1 lipca 2021 roku ze strony internetowej lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 651 26 50.