W kontekście nowej, pandemicznej rzeczywistości i obostrzeń, które stanowią profilaktykę rozprzestrzeniania się wirusa, zauważamy eskalację problemów społecznych, emocjonalnych i psychicznych – szczególnie u dzieci i młodzieży. Ograniczenie osobistych, bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, dystans społeczny, konieczność zaprzestania dotychczasowych aktywności, wszechobecna atmosfera/klimat lęku o zdrowie i życie swoje i bliskich, w zderzeniu z – wynikającą z prawidłowości rozwojowych – niepełną dojrzałością i ograniczonymi umiejętnościami radzenia sobie w sposób konstruktywny z pojawiającymi się sytuacjami trudnymi – stanowią wyzwanie na skalę mitycznej Ateny. Nie bez znaczenia pozostają widoczne i często odczuwalne dla dzieci problemy świata dorosłych – ryzyko utraty pracy, chroniczny brak czasu, choroba, stres, frustracja czy niezadowolenie.

Co w zachowaniu dzieci powinno wzbudzać niepokój dorosłych w realiach dzisiejszego świata i aktualnych problemów? U młodszych dzieci są to m. in.: smutek, ospałość, bóle głowy, brzucha, brak apetytu, apatia, brak zainteresowania zabawą, lęk separacyjny czy niechęć do kontaktów. Wśród młodzieży niepokojące mogą być: przygnębienie, łatwe wpadanie w złość, wrogość w stosunku do otoczenia, zobojętnienie, utrata radości z wcześniejszych aktywności, wycofanie z życia towarzyskiego, nieadekwatna reakcja na krytykę, drażliwość, komunikaty: wszystko jest bez sensu, jestem beznadziejny, nic mi się nie udaje, nikt mnie nie lubi, podejmowanie impulsywnych działań lub samookaleczanie. Niezależnie od wymienionych zachowań czy stanów, nie zapominajmy, że to my – rodzice, opiekunowie, wychowawcy – znamy nasze dzieci najlepiej. Utrzymujące się dłużej w czasie zmiany w zachowaniu lub sygnalizowanie złego samopoczucia psychicznego i/lub fizycznego powinno wzbudzić naszą czujność i skłonić do konsultacji specjalistycznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu – w odpowiedzi na zauważane i nasilające się problemy – proponuje bogatą ofertą usług, m.in.: pomoc psychologiczną, pedagogiczne poradnictwo wychowawcze, możliwość pogłębiania swoich kompetencji rodzicielskich przy wsparciu asystenta rodziny, konsultacje prawne. Na terenie Swarzędza i Poznania znajdują się także inne instytucje, poradnie czy placówki, świadczące profesjonalną pomoc. Konieczność odnalezienia się w nowej, wirtualnej rzeczywistości nie zastąpi osobistego kontaktu z drugim człowiekiem, co więcej - ogrom problemów związanych z sytuacja epidemiologiczną powinien skłaniać nas do reagowania na wysyłane przez dzieci najmniejsze sygnały ostrzegawcze. Nie bagatelizujmy ich, reagujmy w sposób odpowiedzialny - zanim będzie za późno.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, tel. 61 651 26 50.

Katarzyna Zaremba
Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekcja Aktywizacji i Wspierania Rodziny

 girl 535251 1920