Od 1 marca 2020 roku Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu realizuje trwałość projektu pt. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który był realizowany w terminie od 1 marca 2017 roku do 29 lutego 2020 roku. Trwałość projektu będzie realizowana przez okres co najmniej 36 miesięcy.

 

W celu realizacji trwałości ww. projektu Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu (tutaj wpisać nazwę jednostki), w okresie od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2023 roku, będzie prowadzić:

  • poradnictwo prawne,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • poradnictwo mediacyjne,
  • poradnictwo pedagogiczne,
  • zatrudnienie asystentów rodziny.

 

Osoby do kontaktu ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu (tutaj wpisać nazwę jednostki):

 - e-mail: Jolanta Osada, jolantaosada@opsswarzedz.pl, tel. 512 025 808 lub 61 651 26 50

 

 Info