Zapraszamy na premierę spotów: radiowego i telewizyjnego, zachęcających młodzież do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach parlamentarnych! Swarzędzka młodzież stworzyła je we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarskich UAM w Poznaniu. Spoty powstały podczas warsztatów telewizyjnych i radiowych.

 

Projekt „Młodzi mają głos” realizowany jest przez Gminę Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu na podstawie konkursu „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – edycja 2019 r.”, i współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 zdjecie uczestników projektu