Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług aqua aerobiku dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Swarzędzu w ramach projektu „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załączniki:

pdfZapytanie ofertowe aqua aerobik.pdf (plik .pdf 226KB)

docxformularz oferty oświadczenie aqua aerobik Dzienny Dom Pomocy.docx (plik .docx 136KB)

 

 Rozstrzygnięcie:

pdfZapytanie ofertowe - aquaaerobik - rozstrzygnięcie (plik .pdf 148KB) 24/06/2019

 

 

ikona DOC PDF