2.685.990,94 zł to kolejne środki finansowe pozyskane na rzecz Seniorów gminy Swarzędz.

 

Wniosek przygotowany został przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

 

Wartość całego projektu wynosi 2.827.358,89 zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 2.685.990.94 zł. Realizacja projektu zaplanowana jest na trzy lata i rozpocznie się od września 2018 r.

 

W ramach projektu zaplanowano szereg działań wspierających seniorów gminy Swarzędz, m.in.:

- usługi opiekuńcze i asystenckie w miejscu zamieszkania, w tym teleopieka jako forma usług opiekuńczych wykorzystująca nowoczesne technologie informacyjne stanowiące element kompleksowego wsparcia

- poradnictwo specjalistyczne obejmujące porady rehabilitanta, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego, pielęgniarki i lekarza medycyny rodzinnej

- utworzenie Dziennego Domu Pomocy

- utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno – wspierającego

- sieć wsparcia społecznego – superwizja dla opiekunów faktycznych.

 

Wszystkie zaplanowane działania mają na celu wsparcie jakościowego rozwoju usług socjalnych oraz innowacyjnych modeli pomocy i wsparcia społecznego osób niesamodzielnych.

 

Anna Renda

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu

 

 podczas dwc ue samorzad unia europejska fundusze kolor EFS Samorzad kolor