Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie usług przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych, każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Gminy Swarzędz do siedziby Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Swarzędzu i z powrotem, na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu

 

pdfInformacja o wyborze oferty - usługi transportowe 2018 (plik .pdf396.47 KB)

 

ikona DOC PDF