Poradnictwo psychologiczne

Wsparcie osób w sytuacji kryzysowej - (przemoc w rodzinie, separacja, rozwody, przewlekłe choroby), poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja, wspieranie rodziny w tym szczególnie dzieci

- poniedziałek 9.00 - 16.00

- poniedziałek 9.00 - 19.00

- wtorek 8:30 - 14:30

- środa 8:30 - 14:30

- czwartek 8.30 - 14.30

 

Punkty konsultacyjne

  • Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

- wtorek 15:00 - 19:00 - dyżur terapeuty uzależnień

     - motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień: kierowanie do leczenia specjalistycznego  oraz skorzystania z pomocy grup samopomocowych,

     - motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia,

     - udzielania wsparcia osobom po zakończeniu leczenia odwykowego,

     - rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

 

Terminy wizyty należy uprzednio ustalić  telefoniczne pod numerem tel. (61) 651 26 50 lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25

 

- wtorek 15.30 - 17.30 - dyżur pracownika socjalnego  

 

  • Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie

- poniedziałek 17.00 - 18.30

 

Mediacje rodzinne

- dwa razy w miesiącu (czwartek) – 14.00 - 18.00

 

Porady pedagogiczne

- środy 15:00 - 19:00

 

Porady prawne

- środa 15:00 - 18:00

- sobota (dwa razy w miesiącu) 9.00 - 13.00 (porady odbywają się w Dziennym Domu Senior-WIGOR, ul. Sienkiewicza 21, Swarzędz)

 

Zapisy:

Terminy spotkania należy uprzednio ustalić  telefoniczne pod numerem tel. (61) 651 26 50 lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25