Na początku czerwca b.r. minie rok od powstania sekcji brydżowej działającej w swarzędzkim Centrum Aktywności Seniora. Grupa, która podjęła naukę tej gry liczy 12 osób. Uczenie się nie należy do najłatwiejszych, ale za to jest bardzo satysfakcjonujące. Ta intelektualna rozrywka wymaga od nas dużej koncentracji, logicznego wnioskowania i zmusza do analizowania najróżniejszych kombinacji strategicznych. Jednocześnie, jest to zawsze bardzo miłe spotkanie towarzyskie.

 

Brydż, uczy tolerancji i współpracy z drugą osobą. Obowiązująca etyka fair play prędko scaliła nas w dobry, pomagający sobie nawzajem zespół. Instruktorem prowadzącym jest p. Marcin Woźniak – sędzia państwowy, działacz i zawodnik Wielkopolskiego Związku Brydżowego. Zapraszamy wszystkich chętnych do zajęcia miejsca przy naszych stolikach, teraz już nie takich zwyczajnych, a przykrytych zielonym suknem.

 

Liliana Szczepańska

KMD „Słoneczny Wiek”

 

podczas nauki gry  podczas nauki gry