Wielkość Czcionki  Zwiększyć Czcionkę Zmniejszyć Czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn informacji publicznej

Logo Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Od stycznia 2016 r. mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1255). Dyżury prawnika odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25 (I piętro - pokój 106) w godz. 13.00 – 17.00. Z pomocy prawnika można skorzystać bez konieczności wcześniejszego umówienia.

 

Zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą z bezpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

• młodzież do 26. roku życia,

• kobiety w ciąży,

• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

• seniorzy po ukończeniu 65 lat,

• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

• kombatanci,

• weterani,

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

bezplatna pomoc prawna

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Swarzędz

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADCÓW PRAWNYCH W ROKU 2018W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SWARZĘDZU
Dzień Godziny Imię i nazwisko
Poniedziałek 13.00 – 17.00 Paweł Krzyżański
Wtorek 13.00 – 17.00 Maciej Sucholiński
Środa 13.00 – 17.00 Dariusz Laszczyk
Czwartek 13.00 – 17.00 Bartosz Gera
Piątek 13.00 – 17.00 Rita Świętek
Zastępca Joanna Weber

2009-2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone.