Wielkość Czcionki  Zwiększyć Czcionkę Zmniejszyć Czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn informacji publicznej

Logo Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Od stycznia 2016 r. mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1255). Dyżury prawnika odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25 w godz. 13.00 – 17.00. Z pomocy prawnika można skorzystać bez konieczności wcześniejszego umówienia.

 

Zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą z bezpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

• młodzież do 26. roku życia,

• kobiety w ciąży,

• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

• seniorzy po ukończeniu 65 lat,

• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

• kombatanci,

• weterani,

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

bezplatna pomoc prawna

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Swarzędz

Adres punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna Uwagi
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz Poniedziałek - piątek

w godz. od 13.00 do 17.00

Punkt obsługiwany przez adwokatów wyznaczonych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
ROK 2017 Imię i nazwisko
Bartosz Gera
Klaudia Gornowicz Magdalena Sawińska Szymon Wróblewicz Joanna Weber
Styczeń 02, 09, 16, 23, 30 03, 10,17, 24, 31 04, 11, 18 25 05, 12, 19, 26 13, 20, 27
Luty

06, 13, 20, 27

07, 14, 21, 28 01, 08, 15, 22 02, 09, 16, 23 03, 10, 17,24
Marzec 06, 13, 20, 27 07, 14, 21, 28 01, 08,15, 22, 29 02, 09, 16, 23,30 03,10,17, 24, 31
Kwiecień 03, 10, 24 04, 11, 18, 25 05, 12, 19, 26 06, 13, 20, 27 07, 14, 21, 28
Maj 08,15, 22, 29 02, 09, 16, 23, 30 10,17,24,31 04, 11, 18, 25 05, 12, 19, 26
Czerwiec 05, 12, 19, 26 06, 13, 20, 27 07, 14, 21, 28 01, 08, 22, 29 02, 09, 16, 23, 30
Lipiec 03, 10, 17, 24, 31 04, 11,18,25 05,12, 19, 26 06, 13, 20, 27 07, 14, 21, 28
Sierpień 07, 14, 21, 28 01, 08, 22, 29 02, 09, 16, 23, 30 03,10,17, 24, 31 04, 11, 18, 25
Wrzesień 04, 11,18, 25 05, 12, 19, 26 06, 13, 20, 27 07,14, 21, 28 01, 08, 15, 22, 29
Październik 02, 09, 16, 23, 30 03,10,17, 24, 31 04,11,18, 25 05, 12, 19, 26 06,13, 20, 27
Listopad 06,13, 20, 27 07, 14, 21, 28 08, 15, 22, 29 02, 09, 16, 23, 30 03, 10, 17,24
Grudzień 04, 11, 18 05,12, 19 06,13, 20, 27 07, 14, 21, 28 01, 08, 15, 22, 29

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2017 r.

2009-2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone.