Odpowiedź na to pytanie można było uzyskać podczas spotkania z  panem dr. Romualdem Rydzem, pracownikiem naukowym Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który odbył się w dniu 16 listopada b.r. w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu na Os. Czwartaków. Wykład nosił tytuł „Dlaczego świętujemy 11 listopada i jak obchodzono Święto Niepodległości w II Rzeczypospolitej”.

 

Oprócz nas - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy udział w spotkaniu wzięli uczestnicy Dziennego Domu „Senior – WIGOR” oraz Klubów Młodych Duchem ze Swarzędza.

Dowiedzieliśmy się, że 11 listopada uznano ostatecznie za datę obchodów Święta Niepodległości dlatego, że w tym dniu zakończyła się I Wojna Światowa w 1918roku. W tym dniu Józef Piłsudski został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, któremu Rada regencyjna przekazała władzę wojskową.

 

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938 a podczas II wojny światowej świętowanie było niemożliwe

 

W roku 1945 świętem państwowym uczyniono dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.

Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji w 1989 r. pod zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.

 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy

 

podczas 11 listopada  podczas 11 listopada  podczas 11 listopada