ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

ikona DOC PDF

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaprasza do składania ofert na „Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla mieszkańców gminy Swarzędz z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego w 2023 rok”

pdfogłoszene_o_zamówieniu_-_dostawa_posiłków_2023.pdf

pdfSWZ_dostawa_posiłków_2023.pdf

pdfZałącznik_nr_8_do_SWZ_-_projekt_umowy_dostawa_posiłków_2023_.pdf

docxzałączniki_do_SWZ_dostawa_posiłków_2023.docx

pdfInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - posiłki 2023 (plik .pdf) 13.01.2023

pdfInformacja z otwarcia ofert .pdf 13.01.2023

 

ikona DOC PDF