ikona DOC PDF

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaprasza do składania ofert na Świadczenie usł. schronienia wraz z wyżywieniem, zapewnienie niezbędnego ubrania i niezb. warunków socj. osobom bezdomnym skierowanym przez OPS w Swarzędzu z uwzgl. indywidualnej sytuacji os. kierow.

pdfogłoszenie o zamówieniu - schronienie 2023 (plik .pdf)

pdfSWZ schronienie 2023 (plik .pdf)

pdfogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik .pdf)

pdfprojekt umowy schronienie 2023 2 (plik .pdf)

docxzałączniki do SWZ schronienie 2023 2 (plik .docx)

pdfInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - schronienie 2023 .pdf

pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - schronienie 2023 2 .pdf 16.01.2023

 

ikona DOC PDF