ikona DOC PDF

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaprasza do składania ofert na "Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy i Dziennego Domu „Senior – WIGOR” z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego w 2022 roku z podziałem na części."

 

pdfOgłoszenie o zamówieniu - dostawa posiłków 2022 (plik .pdf)

pdfSWZ dostawa posiłków 2022 (plik .pdf)

docxZałączniki dostawa posiłków 2022 (plik .docx)

pdfZałącznik nr 7 - projekt umowy dostawa posiłków 2022 (plik .pdf)

pngminiPortal - dostawa posiłków (plik .png)

pdfInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - dostawa posiłków 2022 31.12.21.pdf

pdfInformacja z otwarcia ofert_31_12_2021 - dostawa posiłków (plik .pdf)

pdfZawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania - posiłki 05.01.2022 (plik .pdf

ikona DOC PDF