ikona DOC PDF

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaprasza do składania ofert.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzeni negocjacji pn.: Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem, zapewnienie niezbędnego ubrania i niezbędnych warunków socjalnych osobom bezdomnym skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osób kierowanych z podziałem na 5 części.

 

pdfOgłoszenie o zamówieniu - schronienie 2022 (plik .pdf)

pdfSWZ Schronienie 2022 (plik .pdf)

pdfProjekt umowy schronienie (plik .pdf)

docxZałączniki schronienie 2022 (plik .docx)

pdfSWZ Schronienie 2022 (plik .pdf)

pdfInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - schronienie 2022 31.12.2021 (plik .pdf) 31.12.2021 r.

pdfInformacja z otwarcia ofert_31_12_2021 - schronienie (plik .pdf)

pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 1 i 5 (plik .pdf)

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2,3,4 - schronienie 31.12.2021.pdf

 

ikona DOC PDF