ikona DOC PDF

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaprasza do składania ofert.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzeni negocjacji pn.: Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem, zapewnienie niezbędnego ubrania i niezbędnych warunków socjalnych osobom bezdomnym skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osób kierowanych z podziałem na 5 części.

 

pdfOgłoszenie o zamówieniu - schronienie 2022 (plik .pdf)

pdfSWZ Schronienie 2022 (plik .pdf)

pdfProjekt umowy schronienie (plik .pdf)

docxZałączniki schronienie 2022 (plik .docx)

pdfSWZ Schronienie 2022 (plik .pdf)

 

Informacje:

pdfInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - schronienie 2022 (plik .pdf)

pdfInformacja z otwarcia ofert_22_12_2021 - schronienie (.pdf)

pdfZawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania - schronienie (.pdf)

pdfzawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 5 (plik .pdf)

ikona DOC PDF