info

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego w ramach projektu „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz" w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego".

 

Załączniki:

pdfzapytanie ofertowe - poradnictwo specjalistyczne (plik .pdf 2,5MB)

pdfzał. 1 - opis przedmiotu zamówienia (plik .pdf 129kb)

doczał. 2 - formularz oferty - poradnictwo specjalistyczne (.doc 194kb)

doczał. 3 do zapytania ofertowego poradnictwo specjalistyczne (plik .doc 266kb)

doczał. 4 do zapytania ofertowego poradnictwo specjalistyczne (plik .doc 143kb)

pdfzał. 5 - projekt umowy (plik .pdf 200kb)

 

Rozstrzygnięcie:

pdfRozstrzygnięcie - poradnictwo_specjalistyczne (plik .pdf 357KB)