ikona DOC PDF

fe pl sww ue

 

Zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Gmina Swarzędz, działająca przez swoją jednostkę organizacyjną - Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwoty określonej w art. 138 g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługę pn:

 

„Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dwudaniowych (zupa i drugie danie), pięć razy w tygodniu, bez sobót, niedziel i świąt będących dniami wolnymi od pracy, dla uczestników Dziennego Domu „Senior – WIGOR”, z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego w 2021 roku"

 

pdfogłoszenie_o_zamówieniu_-_catering_Dzienny_Dom_Senior_-_WIGOR_2021 (plik .pdf 150KB)

docZałącznik_nr_1_do_ogłoszenia_-_Senior_WIGOR_2021 (plik .doc 90KB)

docxZałącznik_nr_2-3_do_ogłoszenia_2021 (plik .docx 36KB)

docxZałącznik_nr_4-_potencjał_kadrowy_wykonawcy (plik .docx 23KB)

docxZałącznik_nr_5-_oświadczenie_samochód_2021 (plik .docx 21KB)

pdfzałącznik_nr_6_-_projekt_umowy_2021 (plik .pdf 134KB)

 

Udzielenie zamówienia:

pdfInformacja_o udzieleniu zamówienia - catering Dzienny Dom Senior - WIGOR 2021 (plik .pdf 124KB)

 

ikona DOC PDF