ikona DOC PDF

fe pl sww ue

 

Zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Gmina Swarzędz, działająca przez swoją jednostkę organizacyjną - Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwoty określonej w art. 138 g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługę pn:

 

„Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dwudaniowych (zupa i drugie danie) oraz podwieczorku, pięć razy w tygodniu, bez sobót, niedziel i świąt będących dniami wolnymi od pracy, dla uczestników Dziennego Domu Pomocy z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego w 2020 roku"

 

pdfogłoszenie_o_zamówieniu_-_catering_DDP (plik .pdf 5,48MB)

docxZałącznik_nr_1_do_ogłoszenia_DDP (plik .docx 73KB)

docxZałączniki_nr_2-3-4_do_ogłoszenia_DDP (plik .docx 79KB)

docxZałącznik_nr_5_do_ogłoszenia_DDP (plik .docx 63KB)

docxZałącznik_nr_6_-_potencjał_kadrowy_wykonawcy_-_DDP (plik .docx 64KB)

 

Informacja o udzieleniu zamówienia:

 pdfInformacja o udzieleniu zamówienia - catering DDP (plik .pdf 157KB) 31.12.2019r.

 

ikona DOC PDF