OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Poradnictwo specjalistyczne

     Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie art. 138 o ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zamówienie na usługi społeczne.

 

Załączniki:

pdfOgłoszenie.pdf478.72 KB

doczał 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc190 KB

doczał 2 - formularz oferty.doc183 KB

doczał 3 - oświadczenie brak podstaw do wykluczenia.doc187 KB

doczał 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc178 KB

doczał 5 - projekt umowy.doc168.5 KB

 

Informacja o udzieleniu zamówienia:

pdfInformacja o udzieleniu zamówienia (plik .pdf 147KB)

 

ikona DOC PDF