Zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)  Gmina Swarzędz, działająca przez swoją jednostkę organizacyjną – Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwoty określonej w art. 138 g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługę pn: „Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dwudaniowych (zupa i drugie danie), pięć razy w tygodniu, bez sobót, niedziel i świąt,  dla uczestników Dziennego Domu „Senior – WIGOR”, z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego” z terminem do składania ofert do dnia 21.12.2018 r., do godz. 11:00

 

 

Załączniki:

pdfOgłoszenie o zamówieniu (plik .pdf 466KB)

docxZałącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy (plik .docx 34KB)

docxZałączniki_nr_2-3-4_do_ogłoszenia (plik .docx 37KB)

docxZałącznik_nr_5_do_ogłoszenia (plik .docx 20KB)

docxZałącznik_nr_6_do_ogłoszenia (plik .docx 21KB)

docxZałącznik_nr_7_do_ogłoszenia_-_projekt_umowy (plik .docx 33KB)

 

docxZałącznik_nr_6_-_potencjał_kadrowy_wykonawcy_-_zmiany (plik .docx 25KB) 18/12/2018

 

Informacja z otwarcia ofert:

pdfInformacja z otwarcia ofert (plik .pdf 105KB) 21/12/2018

 

Rozstrzygnięcie:

pdfInformacja o wyborze nakorzystniejszej oferty (plik .pdf 171KB) 28/12/2018

 

Informacja o udzieleniu zamówienia:

pdfInformacja o udzieleniu zamówienia (plik .pdf 151KB) 02/01/2019

 

ikona DOC PDF