fe pl sww ue

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 21”

 

Załączniki:

pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik .pdf 138KB))

 

ikona DOC PDF