fe pl sww ue

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W FORMULARZU OFERTOWYM

Punkt: 2

 

W formularzu ofertowym jest: 

 

Oferujemy termin zakończenia robót budowlanych: …….. 

(Wykonawca może zaoferować termin zakończenia robót budowlanych od 30 – 60 dni – termin zakończenia robót budowlanych deklarowany w pełnych dniach. W przypadku niezadeklarowania terminu zakończenia robót budowlanych bądź zadeklarowania terminu zakończenia robót budowlanych krótszego niż 30 dni lub dłuższego niż 60 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ).

 

W formularzu ofertowym powinno być:

 

Oferujemy termin zakończenia robót budowlanych do dnia …………. .

 

Załączniki:

docxFormularz ofertowy (plik .docx 59KB))

 

ikona DOC PDF