fe pl sww ue

 

 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego pn. „Remont pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 21” Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje swoje stanowisko w odniesieniu do zapytania jednego z oferentów: W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego pn. „Remont pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 21” Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje swoje stanowisko w odniesieniu do zapytania jednego z oferentów:

 

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego jak wyżej, niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie wątpliwości związanych z terminem zakończenia robót.

 

Zgodnie z zapisami SIWZ :

1) składanie ofert zostało wyznaczone na dzień 15.11.2018r.,

2) termin związania ofertą wynosi 30 dni, czyli do dnia 14.12.2018r.

3) termin zakończenia całości robót budowlanych: do 30 dni od dnia zawarcia umowy (pkt. VII)

4) odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia nastąpi w roku 2018 nie później niż 28.12.2018 r (pkt. VIII)

 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z przepisami PZP podpisanie umowy może nastąpić nawet w ostatnim dniu związania ofertą tj. 14.12.2018r. (piątek)

 

W powyższym przypadku prace będzie można rozpocząć od kolejnego dnia roboczego tj. 17.12.2018r. i do terminu odbioru tj. 28.12.2018r. zostanie 6 dni roboczych - od 17.12. do 21.12. oraz po świętach 27 grudnia.

 

Prosimy zatem o Państwa stanowisko, czy w takim terminie będzie możliwe wykonanie prac objętych niniejszym postępowaniem przetargowym?

 

Odpowiedź:

W ocenie zamawiającego na wykonanie prac objętych przedmiotowym postępowaniem przetargowym, konieczne jest poświęcenie minimum 15 dni roboczych.

 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis w pkt 10.1 SIWZ w następujący sposób:

„10.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 15 dni licząc od dnia, w którym upłynie termin składania ofert.”

 

Załączniki:

pdfOdpowiedź na pytanie - przetarg nieograniczony - remont pomieszczeń (plik .pdf 139KB))

 

ikona DOC PDF