fe pl sww ue

 

 

Ogłoszenie nr 500238611-N-2018 z dnia 04-10-2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 642281-N-2018 
Data: 30/10/2018 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 63100018700000, ul. ul. Poznańska  25, 62020   Swarzędz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 651 26 50, e-mail ops@swarzedz.pl, faks 61 651 26 54. 
Adres strony internetowej (url): www.opsswarzedz.pl 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 10 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynie termin składania ofert. 
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca związany jest ofertą przez okres 15 dni licząc od dnia, w którym upłynie termin składania ofert. 

 

Załączniki:

pdfSIWZ - zmiana ogloszenia (plik .pdf 110KB)

 

ikona DOC PDF