fe pl sww ue

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - zamówienie na usługi społeczne.

 

Szczegóły poniżej:

 

Załączniki:

pdfogłoszenie_o_zamówieniu_-_poradnictwo_specjalistyczne_2021 (plik .pdf 340KB)

pdfzałącznik_nr_1_-_opis_przedmiotu_zamówienia (plik .pdf 220KB)

doczałącznik_nr_2_-_formularz_oferty (plik .doc 120KB)

doczałącznik_nr_3_-_oświadczenie_brak_podstaw_do_wykluczenia (plik .doc 186KB)

pdfzałącznik_nr_4_-_projekt_umowy (plik .pdf 220KB)

 

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej:

pdfWezwanie_do_złożenia_oferty_dodatkowej_2021_r (plik .pdf 128KB) 13.01.2021r.

docFormularz oferty dodatkowej (plik .doc 180KB) 13.01.2021r.