ikona DOC PDF

fe pl sww ue

 

Przedmiotem zamówienia jest poradnictwo specjalistyczne w ramach projektu „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegóły poniżej:

 

 

Załączniki:

pdfOgłoszenie o zamówieniu - poradnictwo specjalistyczne (plik .pdf 4MB)

doczał 2 - formularz oferty (plik .doc 185KB)

doczał 3 - oświadczenie brak podstaw do wykluczenia (plik .doc 185KB)

 

Informacja o udzieleniu zamówienia:

 pdfInformacja o udzieleniu zamówienia - OPS.OR.341.5.2020 (plik .pdf 131KB)

 

ikona DOC PDF