ikona DOC PDF

ikona DOC PDF

 

 

 fe pl sww ue

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego - przewóz osób, w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Gminy Swarzędz do siedziby Dziennego Domu Pomocy w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 21 i z powrotem w 2020 roku.

 

 Projekt „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne –projekty konkursowe.

 

Załączniki:

pdfOgłoszenie o zamówieniu - przewóz osób DDP (plik .pdf 415KB)

docFormularz oferty i załączniki (plik .doc 174KB)

pdfSIWZ - przewóz osób DDP (plik .pdf 7,36MB)

 

Informacja z otwarcia ofert:

pdfInformacja z otwarcia ofert (plik .pdf 371KB) 28.11.2019

 

Wybór oferty:

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - transport Dzienny Dom Pomocy (plik .pdf 240KB) 10.12.2019

 

ikona DOC PDF