fe pl sww ue

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego - przewóz osób, w tym osób niepełnosprawnych każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Gminy Swarzędz do siedziby Dziennego Domu Pomocy w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 21 i z powrotem w 2019 roku w ramach projektu pn.: „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

 

 

Załączniki:

pdfOgłoszenie o zamówieniu - transport - Dzienny Dom Pomocy (plik .pdf 400KB) 25/02/2019

pdfSIWZ transport - Dzienny Dom Pomocy (plik .pdf 614KB) 25/02/2019

docZałączniki do SIWZ transport - Dzienny Dom Pomocy (plik .doc 177KB) 25/02/2019

 

Informacja z otwarcia ofert:

pdfInformacja z otwarcia ofert (plik .pdf 160KB) 05/03/2019

 

Wybór oferty:

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik .pdf 420KB) 02/04/2019

 

 

ikona DOC PDF