Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

  • przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka
  • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – zależnie od wysokości dochodów ( kryterium dochodowe wynosi 1922zł na osobę )

 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty

  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu