Raport z wykonania postanowień Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

pdfRaport z wykonania postanowień Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (plik .pdf 757KB)

 

 Roczna ocena z realizacji celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

pdfRoczna ocena z realizacji celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (plik .pdf 468KB)