ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

 

Raport z wykonania postanowień Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – okres 01.01.2018 – 31.12.2018

pdfRaport z wykonania postanowień Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - okres 01.01.2018 - 31.12.2018 (plik .pdf 508KB)

 

 Raport z wykonania postanowień Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - okres 01.10.2016 – 31.12.2017

pdfRaport z wykonania postanowień Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - okres 01.10.2016 – 31.12.2017 (plik .pdf 757KB)

 

 Roczna ocena z realizacji celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - okres 01.10.2016 – 31.12.2017

pdfRoczna ocena z realizacji celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - okres 01.10.2016 – 31.12.2017 (plik .pdf 468KB)