Gmina Swarzędz w 2022 roku pozyskała środki finansowe ze środków Ministerstwa Cyfryzacji na realizację zadania „ Doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów”  uczestników zajęć realizowanych w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Swarzędzu. Całkowita wartość zadania, w tym kwota dofinansowania wyniosła 15 100,00 zł.

W ramach dotacji w grudniu 2022 zakupiono sprzęt komputerowy służący do podniesienia, rozwoju i upowszechnienia kompetencji cyfrowych seniorów.
Poprzez liczne organizowane aktywności seniorzy będą rozwijać zainteresowania korzystając z dostępnych zasobów cyfrowych, tym samym poprawiać swój dobrostan i ogólne funkcjonowanie. Doposażenie stanowiska komputerowego uzupełnia interesującą dla uczestników ofertę Dziennego Domu jako placówki kompleksowego wsparcia i wspiera walkę z wykluczeniem cyfrowym seniorów. Z nowoczesnego wyposażenia skorzystają seniorzy z placówki i społeczność lokalna.

plakat budzet panstwa202302