W czerwcu w Dziennym Domu „Senior- WIGOR” i Centrum Aktywności Seniora miały miejsce dwa spotkania profilaktyczne. Pierwsze spotkanie dotyczyło psychoonkologii, czyli wspomaganie leczenia z pespektywy psychologii, radzenia sobie z chorobą i stresem z nią związanym oraz profilaktyki chorób onkologicznych. Wykład ten poprowadziła Małgorzata Styburska – psycholog i certyfikowany psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem.

 

Drugie spotkanie miało charakter prelekcji multimedialnej, a jej tematem  były wady słuchu i postawy, którą poprowadzili  protetyk słuchu i fizjoterapeuta. Po wykładzie był czas nabezpłatne  badania takie jak audiometria tonalna, otoskopia oraz badanie stóp z użyciem skanera i skorzystanie z porad specjalistów.

 

Renata Śledź

Dzienny Dom „Senior- WIGOR”

 

podczas zajec podczas zajec