Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu Sekcja Świadczeń Wychowawczych informuje, że z dniem 1 stycznia 2022r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z tą nowelizacją od 2022 roku obsługą programu „Rodzina 500 plus” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rodzice mogą składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia wychowawczego odbywa się tylko bezgotówkowo, na wskazany przez rodziców numer rachunku bankowego.

W związku z powyższym wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” na okres świadczeniowy obowiązujący do 31 maja 2022 r. (wnioski o świadczenie dotyczące dzieci urodzonych od 1 stycznia 2022 r. a także dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wniosek nie został wcześniej złożony) składać należy do ZUS-u.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie obsługiwał wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy
- od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że wypłatą świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. zajmował będzie się tutejszy Ośrodek (najpóźniej
do 31 maja 2022 r.).

Do tutejszego organu należy również zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące świadczeń wychowawczych przyznanych i wypłacanych przez tutejszy Ośrodek, dotyczy to m.in. :
zmiany numeru rachunku bankowego do wypłaty świadczenia, zmiany adresu zamieszkania, zmiany sytuacji rodzinnej mającej wpływ na przyznane prawo do świadczenia wychowawczego.

500plus logo