Cały cykl zasadniczo składa się z trzech faz:

Faza I

Faza pierwsza to narastanie napięcia, przejawia się ona wtedy, gdy sytuacja w domu jest bardzo trudna a wynika głównie z nasilonego napięcia, poirytowania występującego u sprawcy przemocy. Wszystko może stać się pretekstem wywołującym złość, agresję. Faza ta charakteryzuje się wszczynaniem awantur często przy nasilonym spożyciu środków zmieniających świadomość. Stopień niebezpieczeństwa wzrasta. Ofiara przemocy stara się niwelować napięcie, uszczęśliwiać sprawcę, wywiązywać ze wszystkich obowiązków, zaspokajać wszelkie zachcianki partnera. U niektórych kobiet występują fizyczne i psychiczne dolegliwości (bóle głowy, brzucha, bezsenność czy osowiałość), będące wynikiem narastającego stresu. Wzmożone napięcie może być tak przykre, że niektóre ofiary same wszczynają awanturę, aby mieć to już za sobą.

Faza II

Faza gwałtownej przemocy to druga z faz cyklu przemocy. Charakteryzuje się ona wybuchem szału, gniewu i złości. Sprawca wpada w szał i wyładowuje swoje napięcie, stosuje wzmożoną przemoc fizyczną. Kobieta natomiast robi wszystko, aby uspokoić sprawcę i ochronić się. Nic jednak nie jest w stanie powstrzymać eksplozji agresji. Po zakończeniu wybuchu kobieta wykazuje przejawy szoku, odczuwa wstyd, przerażenie, nie wierzy w to co się stało, traci ochotę do życia.

Faza III

Ostatnią fazą jest miodowy miesiąc, charakteryzujący się diametralną zmianą zachowania sprawcy, który z agresywnego, wybuchowego sprawcy przemocy staje się osobą pełną miłości i skruchy. Próbuje naprawić swoje złe zachowanie poprzez obdarowywanie ofiary prezentami, kwiatami i serdecznymi gestami. Pragnie przebaczenia. Zagrożeniem jakie niesie ta faza jest nasilony poziom każdej kolejnej fazy wybuchu.