ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

CEL:

Celem programu „ Opieka wytchnieniowa” jest to okresowe wsparcie rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych.

CZAS REALIZACJI:

lipiec- grudzień 2021r

GRUPA DOCELOWA:

  • Dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • Osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

CO TO JEST „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”?

Opieka wytchnieniowa to forma usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania,  umożliwiająca wytchnienie osobom świadczącym na co dzień wsparcie osobom niesamodzielnym- dzieciom i osobom dorosłym. Usługi opiekuńcze realizowane w ramach tej formy wsparcia są bezpłatne*. „ Wytchnienie” umożliwia opiekunowi przerwę w wykonywaniu codziennych zadań związanych z opieką, daje możliwość załatwienia bieżących spraw oraz regenerację sił niezbędnych na co dzień.

* bezpłatna opieka wytchnieniowa przysługuje w wymiarze 240 godzin dla jednego klienta( rocznie).

* ilość przyznanych świadczeń jest uzależniona od możliwości finansowych realizatora.

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA:

  • Złóż wniosek o usługi opieki wytchnieniowej do Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Pracownik socjalny umówi się na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności
  • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM ( załączeniu do pobrania)
  • Po analizie dokumentów i zakwalifikowaniu do programu skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy o przyznanym wsparciu.

Osoba do kontaktu:

Angelika Pietrucha, tel. 886358911

napis dofinansowano ze środków budżetu państwa, fundusz solidarnościowy, opieka wytchnieniowa 2021, kwota dofinansowania 48960zł