Partnerski Projekt Grundtviga w Ramach Sektorowego Programu „Uczenie Się Przez Całe Życie” – Lifelong Learning Program

 

Projekt „Akademia Nowych Możliwości – szkoły dla rodziców jako droga do podniesienia umiejętności rodziców z zakresu opieki i wychowania” przewidziany jest do realizacji od września 2010 roku do czerwca 2012 roku. W projekcie biorą udział organizacje partnerskie z Szwecji, Łotwy, Litwy, Polski oraz Turcji.

 

Projekt jest skierowany do rodziców, którzy doświadczają trudności w wychowywaniu swoich dzieci lub/i są zmotywowani do podnoszenia własnych umiejętności rodzicielskich.

 

Główne działania w projekcie polegają na zorganizowaniu szesnastoosobowej grupy edukacyjnej - „szkoły dla rodziców”. Celem spotkań grupy jest nauka komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji i przemocy, trening w zakresie ustalania reguł panujących w rodzinie oraz ich przestrzegania, poznanie zagrożeń na jakie narażone są dzieci oraz w jaki sposób uchronić przed nimi własne dziecko. Następnym etapem projektu będą wspólne zajęcia rodziców z dziećmi, podczas których rodzice będą mieli możliwość lepiej poznać zainteresowania, predyspozycje oraz możliwości własnych dzieci oraz nauczyć się w jaki sposób je rozwijać. Rezultatem pracy będzie broszura z propozycjami bezpiecznych gier, zabaw dla rodziców i dzieci. Stworzona zostanie również strona internetowa wraz z forum internetowym, gdzie rodzice oraz nauczyciele będą mieli możliwość dzielić się doświadczeniem z zakresu opieki i wychowania dzieci (za przygotowanie broszury w formie elektronicznej jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej, zaś za stronę internetową – partner z Rumunii).

 

Podczas trwania projektu odbędą się również cztery spotkania wszystkich partnerów w krajach w: Polsce, Szwecji, Litwie oraz na Łotwie (w listopadzie 2011). Celem tych spotkań będzie szczegółowe ustalenie kolejnych działań w projekcie oraz podział odpowiedzialności za poszczególne działania, ewaluacja pośrednia oraz końcowa projektu oraz bieżące dzielenie się doświadczeniem z realizacji projektu.

 

Ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu odbiorcami projektu będą trzydzieści dwie osoby spoza organizacji (16 rodziców oraz 16 dzieci) oraz dziesięciu pracowników Ośrodka (koordynator projektu, księgowość, osoby prowadzące „szkołę dla rodziców”). W mobilnościach (wyjazdach do krajów partnerskich) weźmie udział łącznie dwanaście osób.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektu aplikuje o środki finansowe w wysokości 18 000 euro z środków Wspólnoty Europejskiej w ramach programu sektorowego LLP Grundtvig.

 

Projekt Partnerski Grundtvig zakończył się w czerwcu 2012 roku. Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu zostały wyróznione jako przykład dobrych praktych i zostały zamieszczone w publikacji European Shared Treasure: A Milky Way of Educational Best Practices, która poświęcona jest najlepszym projektom edukacyjnym. 

Publikacja dostepna jest pod adresem: http://www.grundtvig.org.pl/aktualnosci/nowa-publikacja-poswiecona-dobrym-praktykom-w-projektachOpis projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na 60 stronie.

 Logo projektu grundtvig