ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

 

Realizowany Poprzez Fundacji Familijny Poznań

Celem projektu jest pomoc mieszkańcom miasta i gminy Swarzędz wykazującym najniższe dochody, obsługiwanym przez Aquanet SA w regulowaniu rachunków za wodę i ścieki.

"Fundusz Wodociągowy Aquanet" -  łagodzi skutki podwyżek cen wody i ścieków klientom o najniższych dochodach.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej znając sytuację bytową niektórych mieszkańców miasta i gminy Swarzędz wskazuje rodziny, dla których pomoc w formie dofinansowania do opłat za wodę i ścieki stanowi skuteczne wsparcie.Osobom tym, regulowanie rachunków, istotnie utrudnia zabezpieczanie sobie i swoim rodzinom podstawowych potrzeb bytowych.

 

Na pomoc w szczególności liczyć mogą rodziny niepełne, wielodzietne, osoby żyjące w ubóstwie czy rodzinne formy opieki zastępczej.

 

 Logo Aquanet